مراحل ثبت نام در سفر اربعین۹۶:

۱- ثبت نام اولیه از فرم زیر و پرداخت مبلغ ۵۰،۰۰۰ تومان به عنوان مبلغ پیش ثبت نام

این مبلغ غیر قابل برگشت است لطفا پس از اطمینان از حضور در سفر ثبت نام نمایید

۲- وارد شدن به سایت با کد ملی و کلمه عبور انتخابی

۳- پر کردن فرم مشخصات

۴- پرداخت باقی مانده هزینه سفر از طریق واریز به حساب و امکان ارسال تصویر فیش

ثبت نام پایان یافته است