تکمیل ثبت نام

لازم به ذکر است پس از پرداخت هزینه اولیه (۵۰ هزار تومان) و ثبت در سایت لازم است فرم ثبت نام نهایی مشخصات تکمیل گردد. در صورتی که تا تاریخ ۹۶/۸/۱ از طرف ستاد با شما تماس گرفته نشد لازم است تا با شماره تماس ستاد به شماره ۰۹۹۰۲۴۰۲۴۴۰ تماس نموده یا پیام ارسال کنید و وضعیت ثبت نام خود را پیگیری نمایید.